Przewodnik (część 1.) w miesięczniku Secret Service z 1997 roku. Numer 42, strony 56-57.


Magazyn