Regulamin serwisu 16bit.pl • 1. Postanowienia Ogólne
 • 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego 16bit.pl.
 • 1.2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 • 2. Rejestracja
 • 2.1. Proces rejestracji umożliwia dostęp do wszystkich funkcji serwisu 16bit.pl a sama rejestracja jest darmowa.
 • 2.2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe, aktualne informacje podczas rejestracji.
 • 2.3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji bez podania przyczyny.

 • 3. Prywatność i Dane Osobowe
 • 3.1. Polityka prywatności (zobacz tutaj) stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 • 3.2. Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

 • 4. Prawa i Obowiązki Użytkownika
 • 4.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego regulaminu.
 • 4.2. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa innych użytkowników.
 • 4.3. Zarejestrowany użytkownik, zobowiązuje się do zachowania kultury, w swoich komentarzach. W serwisie nie używamy wulgarnych oraz obraźliwych słów.
 • 4.4. Za treść komentarzy serwis nie odpowiada.

 • 5. Odpowiedzialność
 • 5.1. 16bit.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z serwisu przez użytkownika.
 • 5.2. 16bit.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości serwisu oraz niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 • 5.3. Serwis 16bit.pl nie rości sobie praw autorskich względem gier zamieszczonych na stronie. Wszystkie gry zamieszczone na stronach serwisu zostały wycofane ze sprzedaży i nie są wspierane przez producenta. Jeżeli któryś z tytułów zamieszczonych na stronie znajduje się w sprzedaży, prosimy o kontakt. Gra zostanie usunięta z serwisu.
 • 5.4. Serwis nie udziela żadnej gwarancji na pobrane gry, nie udziela pomocy, ani porad, nie daje gwarancji na poprawne działanie gry.

 • 6. Postanowienia Końcowe
 • 6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 2024-01-10.
 • 6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.