Emulatory i inne przydatne programy.


Emulatory - jak uruchomić stare gry dla DOS, Amigi i Macintosh

  • DOSBox, stare gry PC na nowoczesnych komputerach.
  • WinUAE, uruchamianie gier z Amigi na komputerach PC.
  • Sheep Shaver, uruchom sobie klasycznego Macintosha.

Inne przydatne programy